Cine suntem?

logoAsociaţia Communio s-a înfiinţat în 2007 şi are ca principal scop conservarea tradiţiilor, culturii şi artei româneşti.
Ne-am înfiinţat din dorinţa de a acoperi un vid de spiritualitate care face loc kitch-urilor şi tradiţiilor de import, cu care copiii noştri cochetează tot mai mult în ultima vreme.
Prin acţiunile noastre, dorim să împărtăşim copiilor şi tinerilor preaplinul spiritual moştenit şi trăit de noi şi din care ne tragem cu toţii seva. Şi unde în altă parte ne-am putea întoarce la tradiţie dacă nu în Biserică, recunoscând astfel rolul fundamental al acesteia în conservarea bunelor obiceiuri. În plus, biserica fiind o instituţie frecventată de noi toată viaţa, adună toate categoriile de vârstă, tradiţiile putind fi astfel transmise de la o generaţie la alta, pastrându-şi în acelaşi timp şi caracterul sacru. În acest scop, am conceput cele două campanii: „Împreună, prin colind” şi „Vin Paştile”, în aşa fel încât ele să fie preluate şi transmise prin formatorii iniţiati de noi, pentru ca apoi să se autointreţină.

Cu sprijinul dumneavoastră, al celor care doriţi să vă implicaţi, şi al preoţilor, vom susţine aceste campanii până când ele însele vor deveni tradiţie în fiecare parohie. Totodată părinţii protopopi pot constitui un liant între parohii aşa încât toată cetatea să fie antrenată în aceeaşi trăire. Avem convingerea că numai în acest fel, tradiţiile creştine ale neamului nostru nu vor mai fi ameninţate de dispariţie.

În realizarea celor două campanii este necesară implicarea enoriaşilor în primul rând. Aceştia, asigurând copiilor materiale necesare şi consiliere, îi ajută să pregătească singuri şi să aştepte cu pioasă emoţie cele doua mari sărbatori creştine care, prin ciclicitate, asigură o adevarată respiraţie spirituală, atât de necesară echilibrului sufletesc al fiinţei umane. Rolul preotului este de a binecuvânta şi de a integra în viaţa bisericii aceste tradiţii, create de strămoşii noştri într-o deplină armonie cu sfânta Traditie a Bisericii. Aş cita aici pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care, cândva, referindu-se la obiceiul de a colinda, spunea că acesta poate fi asemuit cu o „sfântă liturghie săvârşită de popor”.

Sperăm ca aceste acţiuni să trezească sufletele de copii din creştinii adulţi astfel ca românii, alături de copiii lor, să redevină trăitori ai tradiţiilor neamului şi nu simpli spectatori apatici în faţa televizoarelor şi internetului.

Un plus de forţă este asigurat prin unitate de acţiune şi de aceea asociaţia noastră aşteapta noi adeziuni din partea oricărui român interesat. Facem apel şi către oamenii de cultură, asociaţii şi instituţii de acelaşi profil, aşa încât să formăm o reţea în toată ţara şi, prin eforturi conjugate, să trezim interesul marelui public pentru obiceiurile populare pe care să le readucem astfel în cotidian.

Totodată ne dorim ca acţiunile noastre să capete un plus de profesionalism, să poată fi standardizate într-un pachet organizaţional de bază care să fie pus la dispoziţie oricui doreşte să preia modelul dar, în acelaşi timp, acţiunile să fie nuanţate în funcţie de specificul fiecărei zone geografice.

Eugenia BURDEA,
Preşedinte Asociaţia COMMUNIO